LinkedIn

PUBLIKACJA: Artykuł Macieja Kiełbusa i Konrada Różowicza w Dzienniku Gazeta Prawna z dnia 16 marca 2022 r.

Category Publikacje

Konflikt wojenny w Ukrainie i wywołana nim fala migracyjna istotnie wpływają na każdy obszar aktywności gmin, w tym także na systemy gospodarowania odpadami komunalnymi. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – co oczywiste – nie przewiduje rozwiązań szczególnych na wypadek tego typu sytuacji (podobnie jak nie przewidywała ich na wypadek zagrożenia epidemiologicznego). Nie dostarcza ich też dopiero co przyjęta przez parlament ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. A pytań z każdym dniem przybywa. Odpowiadamy na niektóre z nich.

Artykuł Pana Macieja Kiełbusa i Pana Konrada Różowicza dostępny jest tutaj.

Zachęcamy do lektury!

Zobacz także: