LinkedIn

PUBLIKACJA: Artykuł Konrada Różowicza w Przeglądzie Komunalnym

Category Publikacje

Na gruncie Prawa zamówień publicznych podtrzymano podział przesłanek wykluczenia na obligatoryjne oraz fakultatywne. Nie oznacza to jednak, że we wskazanym zakresie nie wprowadzono zmian.

Artykuł Pana Konrada Różowicza dostępny jest w najnowszym wydaniu Przeglądu Komunalnego nr 3/2021.

Zachęcamy Państwa do lektury!

Zobacz także: