LinkedIn

PUBLIKACJA: Artykuł Konrada Różowicza w Przeglądzie Komunalnym nr 9/2022

Category Publikacje

Prokuratoria Generalna Rzeczpospolitej Polskiej w sierpniu 2022 r. opublikowała rekomendacje dotyczące zmian umów z uwagi na nadzwyczajny wzrost cen. Dokument ten. wespół z wytycznymi prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, niewątpliwie będzie wpływał na proces analizy dopuszczalności i zasadności modyfikacji wynagrodzenia wykonawcy kontraktu publicznego.

Artykuł Pana Konrada Różowicza dostępny jest w najnowszym numerze Przeglądu Komunalnego nr 9/2022.

Zachęcamy do lektury!

Zobacz także: