LinkedIn

PUBLIKACJA: Artykuł Konrada Różowicza w Przeglądzie Komunalnym nr 2/2023

Category Publikacje

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, które pozostają poza zorganizowanym przez gminę systemem odbioru odpadów komunalnych „u źródła”, obowiązani są do zawierania umów indywidualnych. Niedochowanie tego obowiązku albo zrealizowanie go w sposób wadliwy może aktualizować po stronie gminy obowiązek zapewnienia zastępczego odbioru odpadów komunalnych od wskazanej kategorii podmiotów. Sposób jego realizacji, w tym w zakresie dotyczącym aspektów zamówieniowych, wywołuje wątpliwości praktyczne.

Artykuł Konrada Różowicza ukazał się w najnowszym numerze Przeglądu Komunalnego nr 2/2023 oraz na Portalu Komunalnym.

Link do publikacji znajduje się tutaj.

Zachęcamy do lektury!

Zobacz także: