LinkedIn

PUBLIKACJA: Artykuł Konrada Różowicza w Przeglądzie Komunalnym nr 2/2022

Category Publikacje

Oświadczenie z artykułu 117 ust. 4 Prawo zamówień publicznych ma na celu weryfikację konsorcjów i spółek cywilnych w zakresie realności dysponowania uprawnieniami lub wymaganymi zasobami w postaci wykształcenia, kwalifikacji bądź doświadczenia przez przedmioty, które faktycznie będą wykonywać zamówienie.

Artykuł Pana Konrada Różowicza dostępny jest w najnowszym wydaniu Przeglądu Komunalnego nr 2/2022.

Zachęcamy Państwa do lektury!

Zobacz także: