LinkedIn

PUBLIKACJA: Artykuł Konrada Różowicza w Przeglądzie Komunalnym nr 11/2022

Category Publikacje

Gminy, realizując zadania przewidziane Ustawą z 20 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, są uprawnione do podejmowania współpracy kontraktowej z innymi gminami. Jej zawiązanie oraz realizacja nie wymagają spełnienia jakichkolwiek przesłanek, w szczególności może odbywać się to bez stosowania reżimu ustawy Prawo zamówień publicznych czy wymogów warunkujących prawnie dopuszczalną współpracę in house o charakterze horyzontalnym.

Artykuł Konrada Różowicza ukazał się w najnowszym numerze Przeglądu Komunalnego nr 11/2022 oraz na Portalu Komunalnym.

Link do publikacji znajduje się tutaj.

Zachęcamy do lektury!

Zobacz także: