LinkedIn

PUBLIKACJA: Artykuł Konrada Różowicza w Przeglądzie Komunalnym nr 10/2022

Category Publikacje

W październiku 2022 r. unijne regulacje sankcyjne wchodzą w kolejną fazę. Zgodnie z art. 5k ust.4 Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, od 10 października 2022 r. zakaz sankcyjny obejmuje również umowy zawarte przed 9 kwietnia 2022 r. W świetle powyższego ujawniają się pytania o obowiązki zamawiających wynikające z ww. przepisu.

Artykuł Pana Konrada Różowicza dostępny jest w najnowszym numerze Przeglądu Komunalnego nr 10/2022.

Zachęcamy do lektury!

Zobacz także: