LinkedIn

PUBLIKACJA: Artykuł Konrada Różowicza w Przeglądzie Komunalnym nr 10/2021

Category Publikacje

Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej jest istotnym punktem odniesienia do praktyki stosowania Prawa zamówień publicznych. Kwietniowy wyrok KIO precyzuje zasady odwoływania się od kar umownych.

Artykuł Pana Konrada Różowicza dostępny jest w najnowszym wydaniu Przeglądu Komunalnego nr 10/2021.

Zachęcamy Państwa do lektury!

Zobacz także: