LinkedIn

PUBLIKACJA: Artykuł Konrada Różowicza w Przeglądzie Komunalnym nr 1/2022

Category Publikacje

Jednym z sztandarowych rozwiązań Ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych było wprowadzenie katalogu klauzul abuzywnych, tj. takich, które nie mogą być zastrzegane przez zamawiających w umowach o zamówienie publiczne. W temacie abuzywności KIO wypowiedziała się w 2021 r. kilkukrotnie.

Artykuł Pana Konrada Różowicza dostępny jest w najnowszym wydaniu Przeglądu Komunalnego nr 1/2022.

Zachęcamy Państwa do lektury!

Zobacz także: