LinkedIn

PUBLIKACJA: Artykuł Konrada Różowicza w Przeglądzie Komunalnym

Category Publikacje

Każda zawierana w reżimie nowego P.z.p. umowa musi określać maksymalną wysokość kar umownych, którą mogą dochodzić strony kontraktu. Ze względu na specyfikę umów w sprawie zamówień publicznych wskazana kategoria postanowień limituje w szczególności naliczanie kar przez podmioty publiczne.

Artykuł Pana Konrada Różowicza dostępny jest w najnowszym wydaniu Przeglądu Komunalnego nr 4/2021.

Zachęcamy Państwa do lektury!

Zobacz także: