LinkedIn

PUBLIKACJA: Artykuł Konrada Różowicza w Gazecie Prawnej z dnia 28 września 2022 r.

Category Publikacje

Ponaddwuletni okres obowiązywania regulacji, która wyłączała możliwość potrącania kar umownych naliczonych w związku z realizacją kontraktów publicznych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii COVID-19 i przez 90 dni od dnia ich odwołania, zakończył się 24 sierpnia 2022 r. Mowa o art. 15r1 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, który został uchylony przez art. 10 ustawy z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw. Ta – dość nieoczekiwana – zmiana przepisów budzi wątpliwości, w tym ze strony zamawiających.

Artykuł z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania, pojawiające się na szkoleniach, autorstwa Pana Konrada Różowicza dostępny jest tutaj.

Zachęcamy do lektury!

Zobacz także: