LinkedIn

PUBLIKACJA: Artykuł Konrada Różowicza w Gazecie Prawnej z dnia 1 marca 2023 r.

Category Publikacje

Zarówno zamawiający, jak i wykonawcy dzięki internetowi mają dostęp do szerokiego zakresu informacji, dokumentów, oświadczeń itp. Praktyka ukazuje, że przy udzielaniu zamówień publicznych mogą być wykorzystane m.in. zamieszczone na internetowych stronach producentów lub dystrybutorów informacje oraz filmy czy artykuły prasowe opublikowane online. Przepisy ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych do niej nie regulują kompleksowo i całościowo materii wykorzystywania informacji zamieszczonych w internecie w toku udzielania zamówień publicznych – czego konsekwencją są liczne pytania i wątpliwości zgłaszane przez uczestników szkoleń.

Artykuł autorstwa Konrada Różowicza dostępny jest tutaj.

Zachęcamy do lektury!

Zobacz także: