LinkedIn

PUBLIKACJA: Artykuł Konrada Różowicza w Gazecie Prawnej z dn. 22 marca 2023 r.

Category Publikacje

Obowiązkowe formułowanie klauzul waloryzacyjnych w umowach o zamówienia publiczne stanowiło jedną z flagowych nowości w ustawie z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych. Po stronie samorządów generuje wiele pytań, w szczególności jak konstruować postanowienia kontraktowe, aby pozostać w zgodności z reżimem finansów publicznych.

Więcej na ten temat w artykule Konrada Różowicza w Gazecie Prawnej z 22 marca 2023 r. 

Zobacz także: