LinkedIn

PUBLIKACJA: Artykuł Konrada Różowicza pt.”Prawne aspekty organizacji imprez plenerowych” w czasopiśmie Marketing w urzedzie

Category Publikacje
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z artykułem autorstwa Konrada Różowicza w czasopiśmie Marketing w Urzędzie (lipiec – sierpień 2019).
 
Przedmiotem artykułu jest analiza najważniejszych kwestii prawnych dotyczących organizowania imprez plenerowych przez jednostki samorządu terytorialnego. W artykule w sposób praktyczny poruszono kwestie dotyczące wymagań jakie należy spełnić, organizując imprezę w tym imprezę masową; obowiązków ciążących na organizatorze imprez; ubezpieczeń OC i NNW organizowanych przez podmioty publiczne imprez jak również omówiono regulacje prawne dotyczących pokazów pirotechnicznych.
 
Zobacz także: