LinkedIn

PUBLIKACJA: Artykuł Konrada Różowicza na Portalu Komunalnym z dnia 3 marca 2022 r.

Category Publikacje

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, daje gminom możliwość utworzenia stref czystego transportu. Pomimo że uprawnienie takie przysługuje samorządom już od kilku lat, to zasadne jest powrócenie do wskazanej tematyki, albowiem przepisy uległy zmianie, umożliwiając szerszemu gronu gmin rozważenie zasadności ustanowienia takich stref. 

Artykuł Pana Konrada Różowicza dostępny jest tutaj.

Zachęcamy do lektury!

Zobacz także: