LinkedIn

PUBLIKACJA: Artykuł Konrada Różowicza na Portalu Komunalnym z dnia 10 maja 2022 r.

Category Publikacje

Punktem wyjścia dla ustalenia możliwości domagania się przez wykonawcę zwaloryzowania wysokości należnego mu wynagrodzenia jest treść umowy. Kontrakty publiczne na usługi lub roboty budowlane, których okres realizacji przekracza 12 miesięcy, zawierane w wyniku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego po 1 stycznia 2021 r., muszą przewidywać tzw. duże klauzule waloryzacyjne.

Artykuł Pana Konrada Różowicza dostępny jest tutaj.

Zachęcamy Państwa do lektury!

Zobacz także: