LinkedIn

PUBLIKACJA: Artykuł Joanny Kostrzewskiej oraz Martyny Krystman w czasopiśmie Wspólnota nr 14/2021

Category Publikacje

Kontrahent władzy publicznej, co do zasady, powinien być uznawany za osobę mającą związek z pełnieniem funkcji publicznej w rozumieniu art. 5 ust. 2 udip, jednak wyłącznie w zakresie obejmującym okoliczności związane z umową zawartą z podmiotem publicznym. Analizujemy, kto może być uznany za kontrahenta władzy publicznej oraz kiedy jego dane powinny być udostępniane.

Więcej na ten temat w artykule Pani mec. Joanny Kostrzewskiej oraz Pani Martyny Krystman w najnowszym wydaniu czasopisma Wspólnota nr 14/2021!

Zachęcamy do lektury!

Zobacz także: