LinkedIn

PUBLIKACJA: Artykuł Grzegorza Józefiaka w Monitorze Zamówień Publicznych nr 205/2022

Category Publikacje

W art. 465 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych ustawodawca przewidział dla zamawiających uprawnienie do złożenia do depozytu sądowego kwot potrzebnych na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w wypadku istnienia istotnej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy.

Więcej na ten temat w artykule Pana mec. Grzegorza Józefiaka w Monitorze Zamówień Publicznych nr 205/2022!

Link do publikacji dostępny jest tutaj.

Zachęcamy do lektury!

Zobacz także: