LinkedIn

PUBLIKACJA: Artykuł dr Anny Kudry-Ostrowskiej w czasopiśmie Wspólnota nr 10/2022

Category Publikacje

Ponad 6 lat temu gminy zostały wyposażone w kompetencje do podejmowania tzw. uchwał krajobrazowych, określających zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe i rodzaje materiałów budowlanych. Z danych mninisterialnych z ubiegłego roku wynika, że w tym czasie zaledwie 44 gminy, tj. 1,8 proc., skorzystało z takiej możliwości.

Więcej na ten temat w artykule Pani dr Anny Kudry-Ostrowskiej w najnowszym numerze czasopisma Wspólnota nr 10/2022!

Zachęcamy do lektury!

Zobacz także: