LinkedIn

PUBLIKACJA: Artykuł dr. Adriana Misiejko w Gazecie Prawnej z dnia 8 lutego 2023 r.

Category Publikacje

Do podstawowej działalności gmin należy prowadzenie gospodarki komunalnej. Obejmuje ona w szczególności zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Kluczowe znaczenie w tym zakresie ma ustawa z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. W praktyce stosowania jej przepisów pojawia się jednak wiele wątpliwości. 

Artykuł z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania, pojawiające się na szkoleniach, autorstwa dr. Adriana Misiejko dostępny jest tutaj.

Zachęcamy do lektury!

Zobacz także: