LinkedIn

PUBLIKACJA: Artykuł dr. Adriana Misiejki w Forum Prawniczym nr 1/2022

Category Publikacje

Przepisy o budżecie obywatelskim gwarantują ujęcie zwycięskich projektów w uchwale budżetowej gminy. Czy zatem rada gminy może w dowolnym momencie zakończyć trwającą procedurę albo uchylić uchwałę w sprawie budżetu obywatelskiego?

Artykuł Pana dr. Adriana Misiejki ukazał się w Forum Prawniczym nr 1/2022, dostępnym m.in. w Systemie Informacji Prawnej Lex.
 

Zachęcamy do lektury!

Zobacz także: