LinkedIn

PUBLIKACJA: Artykuł Dagmary Czajki i Konrada Różowicza w Przeglądzie Komunalnym 4/2023

Category Publikacje

Decyzja administracyjna może stanowić akt kreujący po stronie zamawiającego uzasadnioną potrzebę nabycia określonych świadczeń. Stan ten będzie uzasadniał przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcie stosownej umowy, która służyć będzie realizacji obowiązków na podstawie wspomnianej decyzji.

Jakie konsekwencje na gruncie zamówieniowym wywoływać będzie wadliwość decyzji, skutkująca stwierdzeniem jej nieważności?

O tym przeczytacie w Przeglądzie Komunalnym w artykule Konsekwencje stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej mec. Dagmary Czajki i Konrada Różowicza

Zobacz także: