LinkedIn

Premiowanie elektromobilności w praktyce. Artykuł Konrada Różowicza

Category Publikacje

Podmioty publiczne decyzją ustawodawcy zostały wytypowane do oddziaływania na rozwój elektromobilności oraz gazomobilności. Obowiązujące regulacje Ustawy z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych dają gminom m.in. możliwość utworzenia Strefy Czystego Transportu, która swym zasięgiem może obejmować drogi pozostające w zarządzie gminy.

Gminy oraz inne podmioty publiczne mogą oddziaływać na rozwój elektromobilności i gazomobilności również w ramach postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Więcej na ten temat pisze Konrad Różowicz w artykule opublikowanym w czerwcowym Przeglądzie Komunalnym.

Konrad Różowicz
Konrad Różowicz
Partner | prawnik
Tytuł zawodowy: prawnik
Język: Angielski
Telefon: 61 866 26 28
Zobacz także: