LinkedIn

Posiedzenie zespołu NSA poświęcone nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego

Category News

Prof. UAM dr hab. Krystian M. Ziemski uczestniczył w kolejnym posiedzeniu zespołu do opracowania koncepcji modyfikacji postępowania administracyjnego, które odbyło się dnia 14 listopada 2013 r. w siedzibie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Prof. K. Ziemski opracował i przedstawił referaty dotyczące kosztów w postępowaniu administracyjnym oraz kwestie postępowania w sprawach masowych.

Celem prac zespołu jest przygotowanie założeń kolejnej nowelizacji ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Zobacz także: