LinkedIn

Posiedzenie Zarządu Związku Miast Polskich w Sieradzu

Category News

W dniu 5 lipca 2013 r. w Urzędzie Miasta Sieradza odbyło się posiedzenie Zarządu Związku Miast Polskich.

Jednym z zaproszonych ekspertów przez Prezydenta Miasta Poznania Ryszarda Grobelnego był Prof. Krystian M. Ziemski. 

Podczas posiedzenia Prof. Ziemski wygłosił referat na temat sytuacji spółek komunalnych, jak również wziął udział wraz z Maciejem Kiełbusem – Liderem Działu Prawa Administracyjnego - w dyskusji dotyczącej wdrażania nowego systemu odpadami komunalnymi.

www.zmp.poznan.pl

Zobacz także: