LinkedIn

Posiedzenie Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych (OPOS) w Gdańsku

Category News

W dniach 22-23 czerwca 2015 r. odbyły się obrady sygnatariuszy Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych (OPOS), nad którym sprawuje obecnie rezydencję Związek Gmin Pomorskich.

Podczas obrad zgromadzone regionalne organizacje samorządowe jednogłośnie przyjęły 25 postulatów na XXV-lecie samorządu terytorialnego dotyczących reformy prawa samorządowego przygotowanych przez Magdalenę Komaniecką – Dyrektor biura Związku Gmin Pomorskich przy udziale Macieja Kiełbusa prawnika z Działu Prawa Administracyjnego, który również uczestniczył w tym wydarzeniu. Ponadto omówiono priorytety działań OPOS na II połowę 2015 r., a także ustalono prezydenturę OPOS na II połowę 2015 r. i I połowę 2016 r.

Wśród zaproszonych gości był, m.in.: Leszek Czarnobaj przewodniczący Senackiego Zespołu ds. Finansów Samorządowych, członek Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Bogdan Dombrowski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, odpowiedzialny w resorcie za współpracę z samorządami lokalnymi w procesie wdrażania szerokopasmowego dostępu do internetu i budowy niezbędnej infrastruktury telekomunikacyjnej oraz Senatorowie, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Wojewoda Pomorski, Marszałek Województwa Pomorskiego, Prezydent Miasta Gdańska, Członkowie OPOS oraz Zarząd i Komisja Rewizyjna Związku Gmin Pomorskich.

 

Zobacz także: