LinkedIn

Podsumowanie z posiedzenia Zarządu ZMP w Świdnicy

Category News

Podczas posiedzenia Zarządu ZMP w Świdnicy 9 czerwca 2014 r. w trakcie Kongresu Regionów dyskutowano na temat projektów: ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o zmianie ustawy o odpadach.

Nasza Kancelaria przygotowała na zlecenie Związku Miast Polskich opinię prawną na temat trzech następujących projektów ustaw: poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o zmianie ustawy o własności lokali autorstwa Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej (PO), projektu tej samej ustawy autorstwa KP Sojuszu Lewicy Demokratycznej (SLD) i projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw autorstwa Komisji Środowiska Senatu RP. Referowali ją w Świdnicy - dr Jędrzej Bujny oraz Maciej Kiełbus - prawnicy z Działu Prawa Administracyjnego naszej Kancelarii.

W miesięczniku Związku Miast Polskich - Samorząd Miejski nr 6/2014 również możemy znaleźć artykuł poświęcony spotkaniu ZMP w Świdnicy.

Naszą opinię Związek Miast Polskich publikuje na swojej stronie.

 

 

Zobacz także: