LinkedIn

Podsumowanie szkolenia: „Jak prawnik może pomóc w zdobyciu (i utrzymaniu) pozwolenia na budowę?”

Category News

27 stycznia 2014 r. Sali Konferencyjnej WOIA RP w Poznaniu odbyło się szkolenie pt. „Jak prawnik może pomóc w zdobyciu (i utrzymaniu) pozwolenia na budowę?”, które poprowadzili prof. UAM dr hab. Krystian Marek Ziemski oraz mec. Agata Legat, którego organizatorem była Platforma szkoleniowa Izby Architektów RP.

Szkolenie było poświęcone tematyce związanej z różnymi aspektami postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia na budowę i prowadzenia robót budowlanych. Na spotkaniu przedstawione zostały naruszenia procedury administracyjnej, które mogą skutkować wadliwością, a nawet nieważnością pozwolenia na budowę.

Celem szkolenia było poszerzenie wiedzy dotyczącej działań architekta w procesie postępowania o udzielenie pozwolenia na budowę, jako pełnomocnika Inwestora, a także zapoznanie się ze skutkami prawomocności, ważności, uchylenia, unieważnienia itp. decyzji administracyjnych.

Zobacz także: