LinkedIn

Pięć artykułów naszych prawników w miesięczniku „Serwis Administracyjno-Samorządowy”

Category Publikacje

Artykuł pt. „Dożynki a kasa fiskalna” autorstwa Piotra Koźmińskiego, radcy prawnego w Kancelarii dr Krystian Ziemski & Partners, dotyczy problematyki rejestrowania transakcji sprzedaży produktów regionalnych przy zastosowaniu kas rejestrujących, które są zawierane podczas imprez okolicznościowych organizowanych na obszarze sołectw.

Tematyka artykułu „Lobbing a obowiązki organów samorządu terytorialnego”, którego autorem jest Mateusz Karciarz, prawnik w dziale Prawa Administracyjnego w naszej  Kancelarii, dotyczy działań lobbingowych podejmowanych wobec organów jednostek samorządu terytorialnego.

Drugi artykuł autorstwa Mateusza Karciarza pt. „Nowelizowanie „uchwał śmieciowych” po ostatniej zmianie ustawy o utrzymanie czystości i porządku w gminach” dotyczy utracenia mocy „uchwał śmieciowych”, które zostały podjęte do dnia 31 stycznia 2015 r.

Kolejny artykuł „Rozpatrywanie petycji przez Komisję Rady Gminy” został napisany przez Macieja Kiełbusa, prawnika specjalizującego się w prawie administracyjnym w naszej Kancelarii. Artykuł porusza problematykę braku doprecyzowania w ustawie o petycjach informacji, jakie organy wewnętrzne organów stanowiących JST mogą rozpatrywać petycje.

Artykuł pt. „Samorządowe zakłady budżetowe nie są podatnikami VAT” autorstwa Pawła Grzybowskiego i Michała Kostrzewy, prawników w dziale Prawa Podatkowego w naszej Kancelarii dotyczy tezy przedstawionej przez Naczelny Sąd Administracyjny, która zakłada brak odrębności zakładów budżetowych w stosunku do gminy w zakresie posiadania statusu podatnika VAT.

 

Zapraszamy do lektury!

Więcej w zakładce PUBLIKACJE.

 

Zobacz także: