LinkedIn

Otwarcie Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przekształcania Odpadów na terenie ZGOK w Balinie

Category News

W dniu 16 czerwca 2015 r. na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Balinie odbyło się uroczyste otwarcie Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przekształcania Odpadów.

W uroczystości brał udział prof. Krystian M. Ziemski – założyciel Kancelarii Dr Krystian Ziemski & Partners, a także Tadeusz Arkit – Poseł na Sejm RP oraz liczni reprezentanci władz samorządowych.

                                                     fot. Eneris

Instalacja Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów to nowoczesny zakład, na terenie którego odpady poddawane będą procesom odzysku i stabilizacji. Składa się z hali sortowni zmieszanych odpadów komunalnych i innych odpadów wraz z instalacją do produkcji paliwa alternatywnego oraz infrastruktury towarzyszącej.

 

Zobacz także: