LinkedIn

Otwarcie Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Polkowicach

Category News

W dniu 22 czerwca 2015 r. odbyło się uroczyste otwarcie Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, za którego budowę odpowiedzialny był Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach.

W uroczystości brał udział prof. Krystian M. Ziemski – założyciel Kancelarii Dr Krystian Ziemski & Partners, który w części konferencyjnej wygłosił prelekcję pt. „Proponowane zmiany w przepisach dotyczących związków międzygminnych”.

Wśród zaproszonych gości byli, m.in.: Tadeusz Arkit – Poseł na Sejm RP, Janusz Ostapiuk – Wiceminister Środowiska, Anna Larsson – Conbio AB ze Szwecji, Krzysztof Krauze – Prezes Zarządu ZGO Sp. z o.o. w Poznaniu oraz liczni reprezentanci władz samorządowych.

Centralny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (Centralny PSZOK) stanowi integralną część zaplanowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.

Celem budowy Centralnego PSZOK było stworzenie odpowiednich warunków dla mieszkańców gmin członkowskich Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, umożliwiających odpowiednie warunki zagospodarowania odpadów, zapewniając tym samym, dostosowanie do wymogów prawnych, zawartych w przepisach krajowych i Unii Europejskiej.

 

Zobacz także: