LinkedIn

Organizacja konferencji energetycznej

Category News

13 października 2010 r. w Auli Lubrańskiego UAM odbędzie się kolejna konferencja zatytułowana „Energetyka a samorząd – prawne uwarunkowania rozwoju energetyki lokalnej w Polsce”. Jej organizatorami są: Wydział Prawa i Administracji UAM, Związek Miast Polskich oraz Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią. Honorowy Patronat nad konferencją objęli: Jego Magnificencja Rektor UAM prof. zw. dr hab. Bronisław Marciniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Marek Woźniak oraz Prezes Urzędu Regulacji Energetyki – dr Mariusz Swora. Wśród prelegentów znaleźli się m.in.: Artur Różycki - Prezes Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Józef Lewandowski - Prezes Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią sp. z o.o. oraz wielu przedstawicieli środowisk akademickich.

Konferencja adresowana jest do przedstawicieli samorządu terytorialnego, branży energetycznej, przedstawicieli organów regulacyjnych oraz środowiska akademickiego zajmującego się tematyką energetyczną. Ma ona stanowić forum wymiany poglądów w zakresie prawa energetycznego pomiędzy przedstawicielami poszczególnych środowisk, stwarzając możliwość wypracowania wspólnych wniosków w kluczowych aspektach.

Zobacz program konferencji

Zobacz także: