LinkedIn

Organizacja konferencji energetycznej

Category News

Jej organizatorami byli: Związek Miast Polskich, Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią oraz zespół Wydziału prawa i Administracji UAM, realizujący projekt badawczy „Uwarunkowania prawne w rozwoju sektora energetycznego w Polsce”, pod kierownictwem przez prof. UAM dr hab. Krystiana M. Ziemskiego. Honorowy Patronat nad konferencją objęli: Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Marek Woźniak, Rektor UAM prof. zw. dr hab. Bronisław Marciniak oraz Prezes Urzędu Regulacji Energetyki – dr Mariusz Swora.


Konferencja była adresowana do przedstawicieli samorządu terytorialnego, branży energetycznej, przedstawicieli organów regulacyjnych oraz środowiska akademickiego, zajmującego się tematyką energetyczną.
Wśród prelegentów konferencji znaleźli się m. in. Zbigniew Michniowski (wiceprezydent Bielska-Białej), dr Zdzisław Muras (dyrektor Departamentu Przedsiębiorstw Energetycznych URE), Józef Lewandowski (Prezes Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią), Artur Różycki (Prezes Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej) czy prof. Krystian M. Ziemski (Wydział Prawa i Administracji UAM).


Uczestnicy konferencji doszli zgodnie do wniosku, iż istniejące w branży energetycznej regulacje prawne są dalece niewystarczajace. Większość referatów zawierała również spostrzeżenie, dotyczące możliwości zróżnicowanej interpretacji obowiązujących przepisów. W konsekwencji zarówno przedstawiciele środowisk samorządowych, branży energetycznej, jak i naukowcy - dostrzegli konieczność wprowadzenia licznych zmian w obowiązujących aktach prawnych, dotyczących szeroko rozumianej energetyki lokalnej. Co jest niezwykle cenne- dzięki wymianie poglądów dotyczących prawa energetycznego pomiędzy przedstawicielami poszczególnych środowisk - konferencja stworzyła możliwość wypracowania wspólnych wniosków w kluczowych aspektach. Jednym z nich była potrzeba organizacji częstszych spotkań, podczas których możliwa byłaby wymiana poglądów przedstawicieli różnych środowisk, działających w tym samym obszarze.
Powyższy wniosek będzie zapewne stanowił punkt wyjścia do zorganizowania w Poznaniu kolejnej konferencji o zbliżonej tematyce.
Organizatorzy wydarzenia planują wydanie do końca roku publikacji pokonferencyjnej, zawierającej wygłoszone podczas konferencji referaty.

Zobacz także: