LinkedIn

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Pozycja ustrojowa samorządu terytorialnego 25 lat po reformie. Badania de lege lata i de lege ferenda”

Category News

W dniach  14-15 maja 2015 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Pozycja ustrojowa samorządu terytorialnego 25 lat po reformie. Badania de lege lata i de lege ferenda”.

Celem Konferencji było stworzenie miejsca do debaty na obecnym kształtem samorządu terytorialnego ponad 25 lat po przeprowadzonej reformie samorządowej zapoczątkowanej uchwaleniem 8 marca 1990 r. ustawy o samorządzie terytorialnym (dzisiejszej ustawy o samorządzie gminnym).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prelegentami podczas pierwszego dnia spotkania byli m.in. prawnicy Działu Prawa Administracyjnego naszej Kancelarii: Anna Kudra oraz Mateusz Karciarz, którzy przedstawili temat pt. "Niedofinansowanie zadań zleconych w świetle wyzwań reformy samorządowej", Tymoteusz Mądry, który przedstawił referat pt. "Proces rozszerzania zadań własnych samorządów gminnych na przykładzie melioracji szczegółowej" oraz Michał Jagodziński, który przedstawił temat pt. "Gdy władza spotyka się z czasem - analiza argumentów za i przeciw ograniczeniu liczby kadencji organów wykonawczych w gminach".

Zobacz także: