LinkedIn

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo Antydyskryminacyjne w Polsce – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”.

Category News

Konferencja odbyła się w piątek, 19 kwietnia 2013 roku w Auli Collegium Iuridicum Novum Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Auli Collegium Iuridicum Novum.

Celem konferencji była ocena funkcjonowania regulacji antydyskryminacyjnych w Polsce oraz rozważenie problemów ewentualnych zmian dla usprawnienia i zwiększenia efektywności systemu.

Mateusz Karciarz oraz Marta Bokiej z Działu Prawa Administracyjnego są członkami Koła Naukowego Praw Człowieka Humanitas, które było organizatorem konferencji.

Ta konferencja to jedna z licznych inicjatyw studenckich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wspierana przez naszą Kancelarię.

Zobacz także: