LinkedIn

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Obywatel dla Państwa czy państwo dla obywatela?”

Category News
Dnia 19 grudnia 2014 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Obywatel dla Państwa czy państwo dla obywatela?".
 
Tematyka Konferencji poświęcona była relacjom pomiędzy jednostką, a administracją publiczną, tj. ochroną praw jednostki przed niezgodnych z prawem działaniem administracji, możliwością obrony praw, rolą organów państwowych mających na celu zagwarantowanie obywatelowi ochrony, ochrona praw jednostki przed działaniem administracji, możliwości obrony praw, rola organów państwowych mających na celu zagwarantowanie obywatelowi ochrony.
 
Prelegentami podczas spotkania byli m.in. prawnicy w Dziale Prawa Administracyjnego naszej Kancelarii: Anna Kudra oraz Mateusz Karciarz - Starsi Asystenci w Dziale Prawa Administracyjnego, którzy przedstawili temat pt. "Kary za usunięcie drzew lub krzewów bez zezwolenia – przepisy dla obywateli czy przeciwko nim?".
Zobacz także: