LinkedIn

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nadzór i kontrola w administracji publicznej”

Category News

Dnia 20 kwietnia 2015 r. na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Nadzór i kontrola w administracji publicznej".

Celem Konferencji było zwrócenie szczególnej uwagi na zakres przedmiotowy i podmiotowy nadzoru i kontroli w zakresie prawidłowości funkcjonowania samorządu terytorialnego.


Prelegentami podczas spotkania byli m.in. prawnicy Działu Prawa Administracyjnego naszej Kancelarii: Anna Kudra oraz Mateusz Karciarz, którzy przedstawili temat pt. "Nadzór nad związkami międzygminnymi zrzeszającymi gminy z różnych województw" oraz Tymoteusz Mądry i Michał Jagodziński, którzy przedstawili temat pt. "Sądowa kontrola nad udostępnianiem informacji publicznej przez gminy".

Zobacz także: