LinkedIn

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dostęp do informacji publicznej – prawo a praktyka”

Category News

Dnia 16 kwietnia 2015 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Dostęp do informacji publicznej - prawo a praktyka".

Celem konferencji były próby zbadania, jak obecne regulacje prawne w zakresie dostępu do informacji publicznej są realizowane w praktyce, jakie wyzwania stoją zarówno przed organami administracji publicznej jak i zainteresowanymi podmiotami w procesie udzielania i uzyskiwania informacji publicznej, w jaki sposób to obywatelskie prawo jest realizowane w innych krajach.

Prelegentami podczas spotkania byli m.in. prawnicy Działu Prawa Administracyjnego naszej Kancelarii: Anna Kudra oraz Mateusz Karciarz,
którzy przedstawili temat pt. "Anonimizacja a przetworzenie informacji publicznej".

Zobacz także: