LinkedIn

Ogólnopolska Konferencja E-Administracja

Category News

                               4 grudnia 2014 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się Ogólnopolska Konferencja E-Administracja.

Tematyka Konferencji poświęcona była takim zagadnieniom, jak perspektywy i zagrożenia, jakie niesie informatyzacja administracji publicznej, nowe technologie, które mogą być wykorzystywane do lepszego funkcjonowania administracji publicznej oraz ochrona danych osobowych w administracji publicznej.

Prelegentami podczas spotkania byli m.in. prawnicy w Dziale Prawa Administracyjnego naszej Kancelarii: Mateusz Karciarz - Starszy Asystent oraz Tymoteusz Mądry - Asystent w Dziale Prawa Administracyjnego, którzy przedstawili temat pt. "Realizacja dostępu do informacji publicznej za pomocą metod i narzędzi informatycznych".

Zobacz także: