LinkedIn

Oferta w przetargu złożona – możliwości korekt ograniczone. Wypowiedź Konrada Różowicza dla portalu Prawo.pl

Category Publikacje

Wraz z ofertą wykonawca często jest obowiązany składać tzw. przedmiotowe środki dowodowe, takie jak: etykiety, certyfikaty, próbki, opisy, plany, projekty, rysunki czy wzory. Wiele wątpliwości budzi to, czy i w jakich sytuacjach można coś w tych dokumentach zmienić. Zarówno zamawiający, jak i oferenci nie mogą być pewni, czy postępują prawidłowo. Istnieje bowiem ryzyko odrzucenia oferty.

Zachęcamy do lektury artykułu z komentarzem naszego eksperta, Konrada Różowicza.

Konrad Różowicz
Konrad Różowicz
Partner | prawnik
Tytuł zawodowy: prawnik
Język: Angielski
Telefon: 61 866 26 28
Zobacz także: