LinkedIn

Zmiany w podziale terytorialnym

Pomoc prawna ze strony Kancelarii polega w szczególności na:

  • sporządzaniu informacji, opinii i ekspertyz prawnych dotyczących możliwości zmian w podziale terytorialnym kraju, w tym także uzyskiwania przez zainteresowane gminy i miejscowości statusu miasta
  • sporządzaniu informacji, opinii i ekspertyz prawnych dotyczących skutków prawnych zmian w podziale terytorialnym kraju, będącym m.in. następstwem łączenia lub podziału jednostek samorządu terytorialnego albo zmiany ich granic
  • reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego w postępowaniach zmierzających do zmian w podziale terytorialnym kraju
  • sporządzaniu informacji, opinii i ekspertyz prawnych dotyczących podziałów pomocniczych gmin, w tym możliwości tworzenia / łączenia / likwidacji sołectw, osiedli i innych jednostek pomocniczych
  • reprezentacji gminy w postępowaniach nadzorczych i sądowo administracyjnych w sprawach uchwał dotyczących jednostek pomocniczych gminy i jej organów
  • bieżącym doradztwie prawnym związanym ze zmianami w podziale terytorialnym

Zobacz wszystkie specjalizacje:

Kilka słów o kancelarii

ZIEMSKI&PARTNERS KANCELARIA PRAWNA Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy sp.k.

(dawniej: Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp. k.) działa na rynku od 1992 roku.

Od początku swojego istnienia świadczymy pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców, jednostek sektora finansów publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego i innych klientów instytucjonalnych.

Pomagamy Klientom w profesjonalnym rozwiązywaniu zagadnień prawnych o wysokim stopniu złożoności, wymagających pracy specjalistów w interdyscyplinarnych zespołach projektowych.

Więcej o firmie