LinkedIn

Spory przed organami nadzoru i sądami administracyjnymi

Usługi prawne świadczone przez naszą Kancelarię polegają w szczególności na:

  • sporządzaniu informacji, opinii i ekspertyz prawnych dotyczących postępowań nadzorczych lub postępowań sądowoadministracyjnych
  • reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w postępowaniach nadzorczych prowadzonych przez wojewodę, regionalną izbę obrachunkową lub Prezesa Rady Ministrów
  • reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków przed sądami administracyjnymi w sprawach ze skarg na uchwały lub zarządzenia ich organów wnoszonych przez mieszkańców, organy nadzoru czy prokuratorów,
  • reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków przed sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących niekorzystnych dla nich rozstrzygnięć nadzorczych
  • reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków przed sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących niekorzystnych dla nich decyzji administracyjnych w postępowaniach, w których występowały jako strony lub uczestnicy postępowania
  • reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków przed sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowań

Zobacz wszystkie specjalizacje:

Kilka słów o kancelarii

ZIEMSKI&PARTNERS KANCELARIA PRAWNA Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy sp.k.

(dawniej: Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp. k.) działa na rynku od 1992 roku.

Od początku swojego istnienia świadczymy pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców, jednostek sektora finansów publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego i innych klientów instytucjonalnych.

Pomagamy Klientom w profesjonalnym rozwiązywaniu zagadnień prawnych o wysokim stopniu złożoności, wymagających pracy specjalistów w interdyscyplinarnych zespołach projektowych.

Więcej o firmie