LinkedIn

Samorządowe centra usług wspólnych

Nasza pomoc dotycząca CUW może być realizowana zarówno na etapie kształtowania struktury organizacyjnej JST, jak również w odniesieniu do już działających centrów usług. W tym kontekście nasze wsparcie – w zależności od potrzeb – może obejmować:

  • Konsultacje dotyczące utworzenia CUW, w tym przedstawienie możliwych rozwiązań,
  • Pomoc w utworzeniu CUW,
  • Opracowanie procedur wewnętrznych dla funkcjonujących CUW.

Kształtowanie struktury organizacyjnej JST koncentruje się na analizie dotychczasowej praktyki funkcjonowania danej jednostki oraz opracowania koncepcji działalności CUW. W oparciu o przekazane informacje i zarysowane potrzeby – przedstawiamy zasady funkcjonowania CUW oraz opracowujemy koncepcje wprowadzenia wspólnej obsługi dla konkretnego samorządu. Obejmuje to zwłaszcza omówienie aspektów związanych z finansami publicznymi (w tym odpowiedzialnością poszczególnych osób), prawem pracy, zamówieniami publicznymi, a także rozliczeniami VAT samorządu jako jednego podatnika.

Pomoc przy tworzeniu CUW sprowadza się do wsparcia obejmującego opracowanie stosownych uchwał, dokumentów wewnętrznych związanych z działalnością centrum i jednostek obsługiwanych (w tym polityki rachunkowości, instrukcji inwentaryzacyjnej, czy też instrukcji obiegu dokumentów księgowych), a także bieżących konsultacji i przeszkolenia pracowników.

Zobacz wszystkie specjalizacje:

Kilka słów o kancelarii

ZIEMSKI&PARTNERS KANCELARIA PRAWNA Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy sp.k.

(dawniej: Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp. k.) działa na rynku od 1992 roku.

Od początku swojego istnienia świadczymy pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców, jednostek sektora finansów publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego i innych klientów instytucjonalnych.

Pomagamy Klientom w profesjonalnym rozwiązywaniu zagadnień prawnych o wysokim stopniu złożoności, wymagających pracy specjalistów w interdyscyplinarnych zespołach projektowych.

Więcej o firmie