LinkedIn

Reklamy w przestrzeni publicznej

Pomoc prawna ze strony prawników Kancelarii polega w szczególności na:

  • sporządzaniu informacji, opinii i ekspertyz dotyczących wypracowania optymalnego modelu realizacji polityki reklamowej
  • konsultacji prawnych w zakresie opracowanych projektów uchwał w sprawie zasad i warunków sytuowania reklam
  • przygotowaniu projektów uchwał w sprawie opłaty reklamowej
  • reprezentacji gminy w postępowaniach nadzorczych i sądowo-administracyjnych dotyczących podjętych uchwał w sprawie zasad i warunków sytuowania reklam i uchwał w sprawie opłat reklamowych
  • wsparciu prawnym w postępowaniach dotyczących wymierzania kar administracyjnych za nielegalne z prawem sytuowanie reklam w przestrzeni publicznej
  • bieżącym doradztwie prawnym w postępowaniach dotyczących wymiaru i egzekucji opłat reklamowych

Zobacz wszystkie specjalizacje:

Kilka słów o kancelarii

ZIEMSKI&PARTNERS KANCELARIA PRAWNA Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy sp.k.

(dawniej: Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp. k.) działa na rynku od 1992 roku.

Od początku swojego istnienia świadczymy pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców, jednostek sektora finansów publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego i innych klientów instytucjonalnych.

Pomagamy Klientom w profesjonalnym rozwiązywaniu zagadnień prawnych o wysokim stopniu złożoności, wymagających pracy specjalistów w interdyscyplinarnych zespołach projektowych.

Więcej o firmie