LinkedIn

Publiczny transport zbiorowy

Pomoc prawna ze strony Kancelarii polega w szczególności na:

  • sporządzaniu informacji, opinii i ekspertyz prawnych dotyczących organizowania publicznego transportu zbiorowego [PTZ] na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego
  • doradztwie w zakresie współpracy jednostek samorządu terytorialnego w organizowaniu PTZ, a także udzielania dotacji związanych z realizacją zadań przez innego organizatora
  • doradztwie w zakresie refundacji za stosowanie ulg ustawowych w PTZ​
  • sporządzaniu informacji, opinii i ekspertyz prawnych dotyczących bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w PTZ oraz innych sposobów dokonania wyboru operatora
  • pomocy w redagowaniu aktów prawa miejscowego związanych z organizowaniem PTZ, w szczególności uchwał określających stawkę opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców
  • sporządzaniu informacji, opinii i ekspertyz prawnych dotyczących potwierdzenia zgłoszenia przewozu, w tym odmowy uzgodnienia zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych lub dworców
  • reprezentowaniu jednostek samorządu terytorialnego w postępowaniach administracyjnych oraz sądowoadministracyjnych związanych z organizowaniem PTZ

Zobacz wszystkie specjalizacje:

Kilka słów o kancelarii

ZIEMSKI&PARTNERS KANCELARIA PRAWNA Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy sp.k.

(dawniej: Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp. k.) działa na rynku od 1992 roku.

Od początku swojego istnienia świadczymy pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców, jednostek sektora finansów publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego i innych klientów instytucjonalnych.

Pomagamy Klientom w profesjonalnym rozwiązywaniu zagadnień prawnych o wysokim stopniu złożoności, wymagających pracy specjalistów w interdyscyplinarnych zespołach projektowych.

Więcej o firmie