LinkedIn

Przekształcenia zakładów budżetowych

Pomoc prawna ze strony prawników Kancelarii polega w szczególności na:

  • sporządzaniu informacji, opinii i ekspertyz prawnych dotyczących optymalnych form prowadzenia gospodarki komunalnej
  • analizach prawnych w zakresie możliwości i trybu przekształcenia zakładów budżetowych w spółki prawa handlowego
  • audycie prawnym zakładów budżetowych na etapie poprzedzającym podjęcie decyzji o przekształceniu ich w spółkę komunalną, w tym audycie stanu prawnego nieruchomości
  • przygotowaniu lub opiniowaniu dokumentów niezbędnych w procedurze przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę komunalną
  • bieżącym doradztwie prawnym w toku procedury przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę komunalną, obejmującym m.in. udział w posiedzeniach komisji lub sesjach organu uchwałodawczego JST
  • reprezentację podmiotów komunalnych we wszystkich postępowaniach administracyjnych i sądowych związanych z przekształceniem zakładu budżetowego w spółkę komunalną

Zobacz wszystkie specjalizacje:

Kilka słów o kancelarii

ZIEMSKI&PARTNERS KANCELARIA PRAWNA Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy sp.k.

(dawniej: Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp. k.) działa na rynku od 1992 roku.

Od początku swojego istnienia świadczymy pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców, jednostek sektora finansów publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego i innych klientów instytucjonalnych.

Pomagamy Klientom w profesjonalnym rozwiązywaniu zagadnień prawnych o wysokim stopniu złożoności, wymagających pracy specjalistów w interdyscyplinarnych zespołach projektowych.

Więcej o firmie