LinkedIn

Postępowania administracyjne

Jeżeli podmiot komunalny występuje w postępowaniu administracyjnym jako strona lub uczestnik postępowania pomoc prawna ze strony prawników Kancelarii obejmuje m.in.:

  • reprezentację podmiotów komunalnych w charakterze pełnomocnika procesowego w postępowaniach pierwszoinstancyjnych oraz postępowaniach odwoławczych,
  • bieżące doradztwo prawne w toku trwających postępowań,
  • sporządzanie informacji, opinii i ekspertyz prawnych na potrzeby toczących się postępowań,
  • audyt postępowań przed wydaniem decyzji administracyjnej.

Jeżeli organy jednostek samorządu terytorialnego prowadzą postępowanie pomoc prawna ze strony prawników Kancelarii obejmuje m.in.:

  • bieżące doradztwo prawne w toku trwających postępowań,
  • sporządzanie informacji, opinii i ekspertyz prawnych na potrzeby toczących się postępowań,
  • audyt postępowań przed wydaniem decyzji administracyjnej.

Zobacz wszystkie specjalizacje:

Kilka słów o kancelarii

ZIEMSKI&PARTNERS KANCELARIA PRAWNA Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy sp.k.

(dawniej: Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp. k.) działa na rynku od 1992 roku.

Od początku swojego istnienia świadczymy pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców, jednostek sektora finansów publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego i innych klientów instytucjonalnych.

Pomagamy Klientom w profesjonalnym rozwiązywaniu zagadnień prawnych o wysokim stopniu złożoności, wymagających pracy specjalistów w interdyscyplinarnych zespołach projektowych.

Więcej o firmie