LinkedIn

Partnerstwo publiczno-prywatne i projekty hybrydowe

Usługi prawne świadczone przez naszą Kancelarię polegają w szczególności na:

  • opracowaniu analiz przedrealizacyjnych pozwalających ocenić czy partnerstwo publiczno-prywatne jest adekwatnym rozwiązaniem oraz ustalić zalecane ramy prawne planowanego projektu
  • przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania w sprawie wyboru partnera prywatnego
  • doradztwie prawnym w toku postępowania w sprawie wyboru partnera prywatnego, oraz w trakcie dialogu technicznego celem wyłonienia partnera prywatnego
  • ocenie pod względem prawnym przygotowanej dokumentacji w sprawie wyboru partnera prywatnego
  • sporządzaniu informacji, opinii i ekspertyz prawnych dotyczących trwających i zakończonych postępowań w sprawie wyboru partnera prywatnego
  • reprezentacji podmiotów publicznych w sprawach z odwołań lub skarg wniesionych w toku procedury wyboru partnera prywatnego

Zobacz wszystkie specjalizacje:

Kilka słów o kancelarii

ZIEMSKI&PARTNERS KANCELARIA PRAWNA Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy sp.k.

(dawniej: Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp. k.) działa na rynku od 1992 roku.

Od początku swojego istnienia świadczymy pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców, jednostek sektora finansów publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego i innych klientów instytucjonalnych.

Pomagamy Klientom w profesjonalnym rozwiązywaniu zagadnień prawnych o wysokim stopniu złożoności, wymagających pracy specjalistów w interdyscyplinarnych zespołach projektowych.

Więcej o firmie