LinkedIn

Gospodarka odpadami komunalnymi

Pomoc prawna ze strony prawników Kancelarii polega w szczególności na:

  • audycie uchwał dotyczących systemu gospodarki odpadami komunalnymi
  • przeprowadzeniu nowelizacji uchwał dotyczących systemu gospodarki odpadami komunalnymi
  • prawnej organizacji przetargów na odbiór albo odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  • organizacji współpracy jednostek samorządu terytorialnego w zakresie systemu gospodarki odpadami komunalnymi (np. tworzenie związków, zawieranie porozumień)
  • wsparciu w określeniu wymiaru i prowadzeniu egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  • doradztwie prawnym dotyczącym gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi
  • reprezentacji gminy / związku międzygminnego w postępowaniach nadzorczych i sądowo-administracyjnych dotyczących podjętych uchwał z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi
  • doradztwie prawnym dotyczącym budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.
  • doradztwie prawnym dotyczącym, utrzymania i eksploatacji punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Zobacz wszystkie specjalizacje:

Kilka słów o kancelarii

ZIEMSKI&PARTNERS KANCELARIA PRAWNA Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy sp.k.

(dawniej: Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp. k.) działa na rynku od 1992 roku.

Od początku swojego istnienia świadczymy pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców, jednostek sektora finansów publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego i innych klientów instytucjonalnych.

Pomagamy Klientom w profesjonalnym rozwiązywaniu zagadnień prawnych o wysokim stopniu złożoności, wymagających pracy specjalistów w interdyscyplinarnych zespołach projektowych.

Więcej o firmie