LinkedIn

Gospodarka nieruchomościami i planowanie przestrzenne

Pomoc prawna ze strony Kancelarii polega w szczególności na:

  • audycie uchwał z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz gospodarki przestrzennej, w tym miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  • doradztwie prawnym dotyczącym formułowania kierunków polityki przestrzennej, w tym także polityki reklamowej
  • ocenie prawnej dopuszczalności lokalizacji przedsięwzięcia publicznego lub prywatnego ze względu na istniejące uwarunkowania prawne w zakresie przeznaczenia i zasad zabudowy oraz zagospodarowania określonego terenu
  • sporządzaniu informacji, opinii i ekspertyz prawnych dotyczących optymalnych form udostępniania i zarządzania nieruchomościami samorządowymi
  • doradztwie przy współpracy samorządów z podmiotami prywatnymi w zakresie organizacji przestrzeni i udostępnienia nieruchomości publicznych
  • wsparciu w postępowaniach odszkodowawczych związanych z gospodarowaniem nieruchomościami oraz gospodarką przestrzenną, w tym dotyczących zmiany wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  • reprezentacji gmin w postępowaniach nadzorczych i sądowoadministracyjnych dotyczących uchwał z zakresu gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego

Zobacz wszystkie specjalizacje:

Kilka słów o kancelarii

ZIEMSKI&PARTNERS KANCELARIA PRAWNA Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy sp.k.

(dawniej: Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp. k.) działa na rynku od 1992 roku.

Od początku swojego istnienia świadczymy pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców, jednostek sektora finansów publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego i innych klientów instytucjonalnych.

Pomagamy Klientom w profesjonalnym rozwiązywaniu zagadnień prawnych o wysokim stopniu złożoności, wymagających pracy specjalistów w interdyscyplinarnych zespołach projektowych.

Więcej o firmie